[~LIVESTREAM~]Suomi - Ruotsi Elää Live Online 09 Jan 2023

Suomi - Ruotsi Elää Live Online 09 Jan 2023

🔴WATCH📺📱👉 Suomi - Ruotsi Elää

🔴DIREKTE-TV📺📱👉 Suomi - Ruotsi Elää

Ruotsi on Suomen tärkein kahdenvälinen kumppani ja suhteet ovat läheiset. Suomen ja Ruotsin välisten yhteyksien määrä yhteiskunnan eri alueilla on ainutlaatuista.

Suomen ja Ruotsin välisille suhteille antavat leimansa pitkä yhteinen historia, hyvät kahdenväliset kontaktit ja yhteistyö, elinkeinoelämän integraatio sekä ruotsin kielen virallinen asema Suomessa ja ruotsinsuomalaisten suuri määrä Ruotsissa.

Suomen ja Ruotsin ulko- ja turvallisuuspoliittiset arvot ja intressit ovat yhtenäiset, ja yhteistyötä kehitetään näiden pohjalta. Samoin syvennetään maiden välistä puolustusyhteistyötä. Yhteistyö Ruotsin kanssa tähtää alueen turvallisuuden sekä puolustuksen vahvistamiseen.

Yhteistyötä parannetaan myös yhteiskunnan muilla sektoreilla, kuten kriisivalmiudessa ja sisäisessä turvallisuudessa.
Suhteita ylläpidetään korkeimmalla poliittisella tasolla säännöllisesti. Viranomaisten välinen yhteistyö ja kansalaisyhteiskunnan kontaktit ovat aktiiviset. Erityisesti raja-alueilla yhteydenpito on jokapäiväistä.

Ruotsissa asuu yli 150 000 Suomessa syntynyttä henkilöä. Ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven suomalaisia arvioidaan asuvan Ruotsissa n. 700 000 henkilöä.
Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Ruotsin talouselämät ovat kiinteästi toisiinsa sidoksissa, minkä osoittavat sekä keskinäisen kaupan että investointien tilastot. Yrityskaupat ja fuusiot ovat olleet taloussuhteidemme arkipäivää erityisesti 1990-luvulta lähtien.

Ruotsi on ylivoimaisesti suurin investoija Suomeen. Suorien investointien ohessa erityisesti kaupan alalla tapahtuu runsaasti jälleeninvestointeja. Ruotsalaisilla investoinnella luodaan vuosittain tuhansia työpaikkoja Suomeen.

Investointeja tehdään myös merkittävissä määrin toiseen suuntaan. Ruotsi on selkeä ykköskohde suomalaiselle rahalle.
Maittemme välinen tavara- ja palvelukauppa on monipuolista. Ruotsi on Suomen toiseksi suurin kauppakumppani tavaraviennissä ja suurin palveluviennissä.
Suomalaisyritysten on helppo ponnistaa kansainvälisille markkinoille juuri Ruotsin kautta sen maantieteellisen läheisyyden ja tuttuuden ansiosta.

Ruotsissa erityisen kiinnostavia toimialoja suomalaisten yritysten näkökulmasta ovat turvalliset digitaaliset ratkaisut (mukaan lukien kyberteknologia ja rahoitussektori), tekoäly, älykäs ja puhdas liikkuminen, akkuteollisuus, bio- ja kiertotalous, suora kuluttajakauppa, elintarvikkeet ja terveysteknologia.
Suomen kaupallisesta edustuksesta Ruotsissa vastaa Business Finland ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari.

Myös suurlähetystön arvovaltapalvelut ovat suomalaisten yritysten käytettävissä osana Team Finland -toimintaa.

WHEN
March 01, 2020 at 2:00am - 5am
WHERE
Post Avenue Portage
2672 Post Avenue Portage IN 46368
Post Avenue Portage, IN 46368
United States
Google map and directions
CONTACT
Keto Vai · · 1219-309-5785

Will you come?

Volunteer Sign the Motion to Amend Donate